test

Provoz sušáren

Na poslední schůzi představenstva (9. 10. 2018) bylo oživeno téma využití sušáren obyvateli domu. Podnětem k tomu byla diskuze na členské schůzi a také dotazník na jejich využití, který jsem rozesílal během léta emailem.

Na základě zájmu jsme provedli kontrolu stavu sušáren. Ve většině případů musely být nahrazeny staré držáky na šňůry novými včetně šňůr. Také z logiky věci bylo opět zprovozněno topení, které bylo dříve na základě rozhodnutí představenstva uzavřeno. Využití sušárny je ale podmíněno akceptováním jejího provozního řádu!

Tento provozní řád je umístěn v každé sušárně a také zde na našich internetových stránkách.

Věříme, že nebude docházet k jeho porušování a vy se budete také podílet na bezproblémovém chodu a čistotě sušáren.

Pro informaci zde uvádím body provozního řádu:

Provozní řád sušárny Bytového družstva Weberova ve vchodech 1528/2, 1529/4, 1530/6, 1531/8 ul. Weberova, 405 02 Děčín 6-Letná.

1)     Uživatel je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a sušárnu využívat pouze k odpovídajícímu účelu, tj. sušení prádla.

2)     Umísťování - uskladňování jakýchkoliv předmětů (s výjimkou přenosných sušáků) v sušárně není dovoleno!

3)     Uživatel je povinen při odchodu ze sušárny zhasnout světlo!

4)     V topném období musí být okna sušárny s výjimkou krátkodobého větrání uzavřena.

5)     Uživatel je povinen po ukončení užití sušárny vypnout topení!

6)     Uživatel bude dbát na pořádek v sušárně!

7)     V případě zjištění závad uživatel tuto skutečnost neprodleně ohlásí někomu z členů představenstva BDW.

V případě opakovaného nedodržování provozního řádu sušárny dojde k jejímu uzavření!